top of page
Rahvusvahelise strateegilise liidu "Doctor Music" liige
Muusikateraapia ja korrigeeriva pedagoogika ravi- ja rehabilitatsiooni keskus

KONTAKTID JA INFO

Muusika terapeut ja pedagoog Tatyana Allik
Tel: +372 58176626,
E-post: info@muusikaravi.eu
Aadress: Pärna 24B, Kohtla-Järve, 30322 Ida-Viru maakond, Estonia

Tööaeg:   E-R.  9:00 - 18:00     L-P.  SULETUD

Registratuur                       +372 33 51 100

Arst                                      +372 33 51 120

Sotsiaaltöötaja                   +372 33 51 181

Rehabilitatsiooni ja            +372 33 51 133 

taastusravi juhataja                             

MEESKOND

Tatyana Allik

peadirektor

muusikaterapeut

 pedagoog

(magistr)

Igor Allik

majandusjuhataja

haldur

Žanna Prokošina

rehabilitatsiooni ja taastusravi juhataja

õde

(bakalaur)

Elena Maletina

logopeed

eripedagoog

(magistr)

Igor Voss

psühholoog

(bakalaur)

Erika Polver

psühholoogi/eripedagoogi abi

(bakalaur)

Jelena Aleksandrova

logopeed

õpetaja-defektoloog

(magistr)

Olga Demchenko

logopeed

defektoloog

(magistr)

Larissa Minajeva

õde / ämmaemand

Artjom Sergejev

füsioterapeut

(bakalaur)

Liliana Samuljak-Mengel

loovterapeut

(magistr)

Kirsti Vaatsep

raamatupidaja

(bakalaur)

Jelena Kassatkina

kogemusnõustaja

(magistr)

Valentina Kassatkina

arst

(magistr)

Natalia Kuznetsova

eripedagoogi abi

(magistr)

Veera Tsepeleva

tegevusterapeut

(bakalaur)

Karin Räbina

registrator

Stepan Allik

tõlkija

(bakalaur)

Valentina Blankina

taastusravi

arst

(magistr)

Jevgenia Budilova

massaaž

Anna Tumanova

sotsiaaltöötaja

(bakalaur)

Natalia Kiseleva

sotsiaaltöötaja

(bakalaur)

Ruslan Bernatski

IT-spetsialist

Evgenija Temaeva

külalistemaja

korrapidaja

Olga Ilves

korrapidaja

Svetlana Voinova

koristaja

Valentina Nõmme

külalistemaja

korrapidaja

Missioon

Keskuse missiooniks on klientidele professionaalse rehabilitatsiooniteenuste kõrgetasemeline osutamine.

Visioon

Keskuse visiooniks on ära teenida üldist tunnustust nii Ida-Virumaal kui perspektiivis ka kogu Eestis.

Põhiväärtused

Keskuse põhiväärtusteks on kliendikeskne teenindus, avatus, professionaalsus, vastutustundlikkus, kokkukuuluvus.

Kliendile orienteeritus
 • Oleme klientide jaoks usaldatav rehabilitatsiooniteenuseasutus, mille tööprintsiibi kesksel kohal on tehtud töö kvaliteet ja tulemuslikkus;

 • Arvestame klientide soove ja palveid, peame lugu nende õigustest ja väärikusest ning garanteerime võrdsust ja konfidentsiaalsust;

 • Suhtume klientidesse aupaklikult, südamlikult ja mõistvalt.

Avatus
 • Anname põhjalikku ja tõepärast informatsiooni oma tegevuse ja juhtimise kohta;

 • Väärtustame oma töös sooja ja sõbralikku õhkkonda;

 • Oleme avatud värsketele ideedele, ettepanekutele, koostööle või kriitikale.

Professionaalsus
 • Keskuse esmajärgulise tähtsusega ülesandeks peame klientide vajaduste rahuldamist kutse-eetikaga vastavuses;

 • Täiendame pidevalt erialaseid teadmisi ja oskusi;

 • Teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja töökorralduse seisakuteta kulgemiseks ning edaspidiste vigade vältimiseks analüüsime tööalaseid vigu ja probleeme.

Vastutustundlikkus
 • Kõikide töötajate käitumisreeglid baseeruvad keskuse põhiväärtustel ning igaüks annab oma panuse keskuse õitsengu nimel;

 • Vastutame endale võetud kohustuste ja tehtud otsuste eest;

 • Töötegemise protsessis saadud isikuandmete töötlemisel järgime seadusega sätestatud põhimõtteid;

 • Tööalase informatsiooni käsitlemisel hoidume keskusele, klientidele ja kolleegidele kahju tekitamisest;

 • Suhtume säästlikult ning kanname hoolt meile usaldatud vara eest.

Kokkukuuluvus
 • Oma töös peame oluliseks abivalmidust, vastastikust usaldust ja austust ning rõõmustame kogu hingest töökaaslaste iga saavutuse üle;

 • Peame konstruktiivset dialoogi ainuõigeks vahendiks tööalaste küsimuste lahendamisel;

 • Pöörame erilist tähelepanu meie meeskonna sisekliimale ning püüame alati igasuguseid vahejuhtumeid ära hoida;

 • Järgime eetilise käitumise põhimõtteid ning sekkume, kui märkame sellest kõrvalekaldeid.

MEIE PARTNERID

MAJANDUSTEGEVUSTEADE                                                   

Doctor Music from Estonia OÜ majandustegevusteate number on 212198.         

Tegevusluba:             L04461                                

Teenuse osutaja:      Doctor Music from Estonia OÜ                   

Kehtib:                       11.03.2019 , tähtajatu                             

Otsus:                        nr. 6.4-4/121 11.03.2019                          

Teenused:                 Ambulatoorsed taastusravi ja füsiaatriateenused

Tegevusluba:             L06808                                

Teenuse osutaja:      Doctor Music from Estonia OÜ                   

Kehtib:                       15.04.2024 , tähtajatu                             

Otsus:                        nr. 6.4-4/2406 15.04.2024                          

Teenused:                 Iseseisvalt füsioteraapia osutamine

Tegevusluba:

Number:    SRT000191                                                                     Tegevusala:   Rehabilitatsiooniteenus

Kehtivuse algus:   03.02.2017                                                          Kehtivuse lõpp:   Tähtajatu

Ettevõtja nimi:  "Doctor Music from Estonia OÜ"                            Registrikood:    14028485

 

Kontaktandmed:           

Mobiil:  +372 58176626 

E-post: tatyanallik@gmail.com        

Veebileht: www.muusikaravi.eu

bottom of page