top of page
Rahvusvahelise strateegilise liidu "Doctor Music" liige
Muusikateraapia ja korrigeeriva pedagoogika ravi- ja rehabilitatsiooni keskus

TAASTUSRAVI

          Tuua inimene tagasi täisväärtusliku elukorralduse juurde- see on sama tähtis ülesanne kui inimese haigusest terveks ravimine. On olemas kaks suunda: abilatsioon ja rehabilitatsioon, nende erinevus seisneb selles, et esimesel puhul räägime lastest, kellel mingitel põhjustel  on organismi funktsioonihäired tekkinud juba sündides. Rehabilitatsiooniprotsess on määratletud 1993.a.

ÜRO suurassmbleel, kus öeldakse, et see on füüsiliste, psüühiliste, intellektuaalsete ja sotsiaalsete protsesside, mida inimene on kaotanud trauma või haiguse tagajärjel, kompenseerimise süsteem.

          Invaliidide rehabilitatsioon haarab kõiki nende elu tahke ja puudutab mitte ainult meditsiinilisi, vaid ka juriidilisi, tööalaseid ja ühiskondlikke aspekte, mis on vaja „0“-st üles ehitada. Üldjuhul kestab rehabilitatsiooniprotsess pikka aega ja seda peab realiseerima individuaalse plaani alusel. See lühendab patsiendi raviprotsessi ja parandab tuntavalt tema elu kvaliteeti. Niisugune individuaalne lähenemine võib olla kättesaadav meditsiinistatsionaarile, kus igale haigusele  või seisundile on välja töötatud rehabilitatsioonisüsteem, mis võtab arvesse rahvusvahelist ravikogemust ja konkreetse patsiendi spetsiifilisi iseärasusi.

          „Doctor Music from Estonia“ keskuses on taastusravi üles ehitatud multidistsiplinaarsuse põhimõttel, mida peetakse kõige perspektiivsemaks ja eduka prognoosiga printsiibiks. Patsiendiga töötab samaaegselt  mitu spetsialisti, sõltuvalt tema haigusest. See lühendab taastumisprotsessi  ja lubab juba varases etapis kasutada kõiki vajaminevaid meetodeid.

Rehabilitatsiooni põhiprintsiibid.

          Tulenevalt Maailma Terviseorganisatsioon määratlusest antakse meditsiinilist, psühholoogilist, eriarsti ja sotsiaalvaldkonna rehabilitatsiooni. Igaühel neist on erinevad probleemid ja nende lahendamise meetodid.

 

          Taastusravi protsess põhineb järgmistel printsiipidel:

  • varane algus

  • kättesaadavus

  • kõikide vajalike meetmete kompleksne kasutamine

  • individuaalne programm

  • seansside etapilisus

  • kõikide etappide järjepidevus ja vastuvõetavus

  • sotsiaalne suunitlus

 

          Need on meditsiinilise rehabilitatsiooni põhimõtted. Peale selle loetakse kohustuslikuks meetodite läbipaistvust ja arusaadavust ning ravi efektiivsuse kontolli. Meie keskuses kasutatakse rahvusvahelist Muusikateraapia skaalat, mis näitab täpselt patsiendi taastumisprotsessi dünaamikat.

         

Taastusravi eesmärgid ja ülesanded.

          Patsiendi taastumise iga aspekt omab kindlaid eesmärke ja ülesandeid. Rehabilitatsiooni eesmärk on tervise taastamine, kasutades erinevaid vahendeid, et maksimaalselt normaliseerida kaotatud füsioloogilisi funktsioone või arendada kompensatsioonimehhanisme, et kindlustada inimesele aktiivne iseseisev elu.

Rehabilitatsiooni ülesanne on:

  • Tuua inimene tagasi  professionaalse elukutse juurde ja  patsiendi töövõimekuse taastamine.

  • Haiguste profülaktika, et hoida ära patsiendi üldseisundi halvenemine.

 

          Nende ülesannete ja eesmärkide saavutamiseks kasutame väga erinevaid vahendeid: muusikateraapia, füsioteraapia, kineesioteraapia, valguse- ja värviteraapia, refleksoteraapia massaaž jt.

Neid metoodikaid saavad kompleksselt kasutada ainult kliinikud, haiglad ja spetsiaalsed taasusravi keskused.

bottom of page