top of page
Rahvusvahelise strateegilise liidu "Doctor Music" liige
Muusikateraapia ja korrigeeriva pedagoogika ravi- ja rehabilitatsiooni keskus

NÕUSTAMINE

Kogemusnõustamine.

Kogemusnõustamine on mõeldud inimesele, kes vajab oma terviseseisundist tulenevate takistustega toimetulemiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamisteenuse eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid ja/või aitavad temal puude või tervisehäirega toime tulla.

Teil on õigus teenusele, kui teile on määratud vähenenud töövõime või puue ja te olete:

  • töötu,

  • õppiv või koondamisteatega tööotsija või

  • töötav inimene.

Kogemusnõustamist võite vajada, kui teie tervis on (ootamatult) halvenenud või olete puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Mida tähendab kogemusnõustamine?

  • Kogemusnõustamine tähendab, et kogemusnõustaja pakub teile kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge, ta jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla.

  • Kogemusnõustamine keskendub võimaluste ja lahenduste leidmisele ning sellele, et suudaksite korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.

  • Kogemusnõustamisel aidatakse tulla toime terviseprobleemiga.

  • Kogemusnõustaja jagab oma töötamise kogemust, julgustab ja motiveerib teid tööd otsima või jätkama.

  • Vajaduse korral antakse nõu abivahendite kohta, soovitatakse sobivaid abivahendeid ning õpetatakse neid kasutama.

Kogemusnõustamist on teil võimalik saada maksimaalselt kümme akadeemilist tundi, põhjendatud vajaduse korral rohkem.

Psühholoogiline nõustamine.

Teenus on mõeldud neile, kes tunnevad, et tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Olukordi, mil tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku toetust, võib olla palju, näiteks töökoha kaotus või olete hakanud kahtlema oma võimetes ja oskustes või tööturule sisenemine valmistab ebakindlust ja hirmu.
Psühholoog neutraalse isikuna oskab teie olukorda kõrvalt vaatajana hinnata ja aitab teil tekkinud küsimusi ja probleeme läbi analüüsida.
Kui tunnete, et vajate psühholoogilist nõustamist, siis rääkige sellest oma töötukassa nõustajale, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab. Psühholoogilisele nõustamisele  saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad.
Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad psühholoogilisel nõustamisel, maksame sõidu- ja majutustoetust.

bottom of page