Rahvusvahelise strateegilise liidu "Doctor Music" liige
Muusikateraapia ja korrigeeriva pedagoogika ravi- ja rehabilitatsiooni keskus

Hinnakiri eurodes

Rehabilitatsioonitegevuse hinnakiri partneritele

alates 01.01.2021

Töötukassa

Sotsiaalne

Olemasoleva rehabilitatsioonikava juurde lisaks ostetavad protseduurid

Pärna 24B, Kohtla-Järve

info@muusikaravi.eu

T: +372 58176626